แจ้งปรับปรุงระบบชั่วคราวในวันที่ 21/11/2563 เวลา 01:30 - 02:30 น.

20 พฤศจิกายน 2563


บริษัทขอแจ้งปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 01:30 - 02:30 น. ท่านอาจไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก